Skills Needed by a Statistical Consultant

A statistical consultant, to be fully effective, should have many diverse skills. Ideally, he or she should:

  Have a genuine desire to solve real problems and help others to solve problems.

  Be able to help investigators formulate their problem in quantifiable terms.

  Be able to listen carefully and to ask probing questions.

  Have broad knowledge and true understanding of statistical and scientific methods.

  Be able to adapt existing statistical procedures  to novel environments.

  Be able to locate or develop good statistical procedures in a timely fashion.

  Be able to keep abreast of developments in statistics.

  Be willing to meet deadlines, even if it requires substantial extra effort.

  Be able to understand something about the clients’ subject matter and speak a bit of the clients’ language.

  Be a good teacher –much success in consulting depends on being able to help others understand statistical tools, and their strengths and weaknesses.

  Be willing to settle for a reasonably correct approximate solution, then go on to the next problem.

  Be able to identify important problems (and thus avoid spending too much time on projects of little significance).

  Have the confidence to use as will get the job done, be it design or analysis.

  Be able to convince others of the validity of a solid solution and see to it  that proper action is taken.

  Be able to use computers effectively and direct others in their use.

  Be a good problem solver.

  Be willing to meet clients regularly on their home ground, and take the responsibility to meet and communicate with all members of the working team.

  Be diplomatic and know when to bend, when to stand firm, and how to help smooth over conflicts among other team members.

  Be willing to get some experience in the actual collection of the data.

  Be willing to take the time to check and double-check procedures and results.

  Be able to communicate effectively in writing as well as orally (this often includes helping clients write their reports as well).

  Be able to make a good estimate of how much effort will be required to solve the problem without actually having to solve the problem itself.

Bir danışmanın tam yeterli olabilmesi için bir çok çeşitli becerilere sahip olması gerekir. İdeal olarak, bir danışman:

 • Gerçek sorunları çözmek ve başkalarının çözmesine yardım etmek için gerçekten istek duymalıdır.
 • Araştırmacıların sorunlarını ölçülebilir değişkenler cinsinden ifade etmelerine yardımcı olabilmelidir.
 • Dikkatle dinleyip, konuyu daha da aydınlatıcı sorular sorabilmelidir. İstatistiksel ve bilimsel yöntemler hakkında doğru ve derin bilgi sahibi olmalıdır.
 • Varolan istatistiksel yöntemleri yeni durumlara uyarlıyabilmelidir. İyi istatistiksel yöntemleri yerinde kullanabilmeli ya da geliştirebilmelidir.
 • İstatistik alanındaki gelişmeleri yakından izleyebilmelidir.
 • Fazladan çaba gerektirse bile, sürebitimlere uyma konusunda istekli olmalıdır.
 • şterinin uzmanlık konusundan biraz anlamalı ve onun dilinden konuşabilmelidir.
 • İyi bir öğretmen olmalıdır. Danışmanlıktaki başarı büyük ölçüde istatistiksel tekniklerin zayıf ve güçlü yanlarını diğerlerinin anlamasına yardım edebilmeye bağlıdır.
 • Üzerinde uğraştığı sorun için yeterince doğru ve yaklaşık bir sonuç elde ettikten sonra, bir sonraki soruna yönelmeye istekli olmalıdır. Önemli sorunları ayırd edebilmeli ve böylece daha önemsiz projelere gereğinden fazla zaman harcamayı önliyebilmelidir.
 • Tasarım ya da çözümleme olsun, işin başarılmasına yetecek kadar basit bir yöntemi kullanmada güven sahibi olmalıdır. Sağlam bir çözümün geçerliliğine başkalarını inandırabilmeli ve doğru önlemin alındığını görmelidir.
 • Bilgisayarları etkin biçimde kullanabilmeli ve bilgisayar kullanımında başkalarını yönlendirebilmelidir.
 • İyi bir sorun çözücü olmalıdır.
 • şterilerle düzenli olarak kendi yerlerinde görüşmeye ve çalışma takımının tüm üyelerinin buluşma ve iletişiminin sorumluluğunu almaya istekli olmalıdır.
 • Diplomatik olmalı, ne zaman alttan alınacağını ve ne zaman katı durulacağını, takımın diğer üyeleri arasındaki sürtüşmeleri nasıl düzeltmeye yardım edeceğini bilmelidir.
 • Verilerin derlenmesinden deneyim elde etmeye istekli olmalıdır. Yöntem ve sonuçları denetlemeye ve denetletmeye zaman ayırma konusunda istekli olmalıdır.
 • Sözel olduğu kadar yazılı olarak da, etkin biçimde iletişebilmeli ve müşterilerin kendi raporlarını yazmalarına yardım edebilmelidir.
 • Sorunun kendisini gerçekten çözmeden, sorunu çözmek için ne kadar çaba gerekeceğinin iyi bir tahminini yapabilmelidir.*

*Joiner, Brian (1982) Statistical Consulting, Encyclopedia of  Statistical Sciences, (Edited by Kotz,S. and Johnson, N.L., Read, C.B.), Volume  2,  New York : John Wiley  and  Sons, Inc. ,  147-155.
Last modified: Tuesday, 27 October 2015, 11:09 PM