a-kitap?

akitap, akademikidea‘nın temel felsefesi doğrultusunda tasarlanmış
. çevrimiçi
. açık erişim
lisans ve lisansüstü ders kitabı yayınlama ortamıdır.

a-ders kapsamında açılan derslerin temel kaynakları arasında yer alan a-kitap yayınları,
çevrimiçi yayınlanandan farklı olarak, okuyucuyunun kendi kendine öğrenmesini kolaylaştıracak etkileşimli okuma, alıştırma, geri bildirimli sınav, yazarıyla ve diğer okuyucularla dersiçi iletişim gibi özellikler içerir.

a-kitap Okuyucusu
· diğer okuyucu ve yazarlarla a-sohbet ortamında etkileşim içinde bulunabilir;
· çoklu-ortam içeriği bulabilir;
· aradığı bir kavram için basılı kitaplardaki gibi bir dizine bakmak yerine, köprülenmiş sözcüklerden yararlanır;
· hataların bir sonraki baskıda düzeltilmesini beklemek yerine yayının en güncel biçimini görür.

a-kitap Yazarı
· büyük bir okuyucu kitlesine ulaşır,
· okuyucularından anlık geridönüşüm alır,
· istedikleri an kitaplarını güncelleyebilir, çoklu ortam ve diğer devingen içerik ekleyebilir.

. akademikidea‘ya kitaplarının a-kitap‘ta yalnızca çevrimiçi yayınlanma iznini verir; diğer
tüm telif hakları kendisinde kalır.

a-kitap Yayınlarına Atıfta Bulunma
Tümüyle çevrimiçi yayınlanan sayfa numarası ve baskı numarası bulunmayan bir kitaba atıfta bulunmak alışıldık
biçimden biraz farklı olarak, kitabın tümüne:

Wald, Abraham(1942) İstatistiksel Çıkarım İlkeleri Üzerine, Türkçesi: Mustafa Y. Ata, akademikidea.a-kitap: Ankara. http://akademikidea.org/a-kitap/ (tarih)’inde erişildi.

biçiminde yapılabilir.