Üyelik

 

Geleneksel örgüt üyeliklerinin tersine, akademikidea® üyeliği, üstlenilen Sorumluluk ve Yükümlülükler karşılığında üyelerine her hangi maddi bir getiri sağlamaz.

Bir imece topluluğu olan akademikidea®, örgütlenme ve yönetim biçimi ile temel amacı, değerleri ve ilkelerinin zorunlu bir sonucu olarak, Ortak Ofis tahsisi için başvuruda bulunma dışında, üyelerine ayrıcalık ya da her hangi bir maddi yarar sağlamaz; üyelerinin de, verdikleri katkıdan alacakları manevi haz dışında bir beklentileri yoktur.

Üyeliğe Başvuru ve Kabul

Topluluğun temel amacı, değerleri ve ilkelerini benimseyen her meslekten kendi alanında uzmanlığı kanıtlanmış kişilerin üyelik başvurusu,

  • topluluk üyelerinden en az birisi tarafından, Üye Teklif Formu kullanılarak yapılabilir ve

  • topluluk onayı ile

kabul edilebilir.

Yönetim, üyelik teklifini, topluluk üyelerinin onayına sunar. Topluluk üyelerinden her hangi biri, yapılan üyelik teklifine, iki hafta içinde yazılı bir itirazda bulunmamışsa, söz konusu kişinin üyeliği topluluk tarafından onaylanmış olur. İtirazda bulunulmuş ise; yönetim, topluluğu bilgilendirir ve üyelik başvurusu, topluluğun salt çoğunlukla alacağı karara göre sonuçlandırılır.

Üyeliğin Sona Ermesi

Yönetime yazılı bildirimde bulunarak üyelikten her zaman çıkılabilir.

Sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrar edenlerin üyelikleri, topluluğun salt çoğunlukla alacağı bir kararla sonlandırılır.