Sorumluluk ve Yükümlülükler

Topluluğun amacı, değerleri ve ilkeleri doğrultusunda

 • yönetici üyeler, editör-yazar ve yorumcu üyeler için belirlenen sorumluluk ve yükümlülüklere ek olarak, 
  • ayni ve fikri-bedeni katkılarla doğrudan sağlanamayan mal ve hizmetler için Yönetim’in yapacağı aylık nakdi cari gider harcamalarını aralarında eşit olarak paylaşır;
  • editör üyelik başvurularını değerlendirir.
 • editör üyeler, yazar ve yorumcu üyeler için belirlenen sorumluluk ve yükümlülüklere ek olarak;
  • akademikidea®‘dan burs alan,
   • en az bir öğrencinin sponsorluğunu – mentorluğunu – danışmanlığını üstlenir;
   • öğrencilerin ihtiyaç duyacağı konularda mini ders, çalıştay ve seminer gibi etkinlikler düzenler 
  • açık genel bilgi kaynağına,
   •  a-ders ortamında ders içeriği oluşturarak  
   •  a-kitap    ortamında yayınlanacak kitap ve makaleleri onaylayarak katkıda bulunur
  • yazar üyelik başvurularını değerlendirir.
 • yazar üyeler, yorumcu üyeler için belirlenen sorumluluk ve yükümlülüklere ek olarak;
  • açık genel bilgi kaynağına,
   • a-kitap ortamında,  kitap – makale;
   • a-sohbet ortamında, makale taslağı  yayınlayarak ve yapılan yorumları onaylayarak katkıda bulunur.
  • yorumcu üyelik başvurularını değerlendirir.
 • yorumcu üyelera-sohbet ortamında yayınlanmış makale taslaklarını yorumlar.