Yönetim

Temel amacı, değerleri ve ilkeleri göz önüne alındığında, ticari bir şirket biçiminde örgütlenemeyeceği açık olan akademikidea®‘nın, dernek ya da vakıf biçiminde örgütlenmesinin uygun olacağı düşünülebilir.  Ancak, toplam yönetici üye sayısı üst sınırı 12 olan akademikidea®‘nın örgütlenme ve yönetim biçimi; erki, oy birliği ile elinde tutan üyelerin yönetime doğrudan katıldığı tam ve mutlak demokratik bir imece örgütlenmesi ve yönetimidir.  Oy çokluğunun yeterli olduğu mutlak demokratik bir yönetim biçimi zaten, hipotetik olarak nitelenmişken, oy birliği koşuluna dayalı tam ve mutlak demokratik yönetim biçimi de, kuşkusuz, ultra-hipotetik olarak nitelenebilir. Ancak akademikidea®, çoğunluğun ultra-hipotetik olarak niteleyeceği böyle bir örgütlenmenin, gerçek dünyada küçük ölçekte bir örneğini gerçekleştirme çabası içinde olacaktır.

Başlangıç aşamasında, zorunlu olarak yönetici konumundaki kurucu üye tarafından hazırlanmış olan akademikidea®  yönetmeliğinde, “değiştirilmesi teklif edilemeyecek” ya da “oy birliği ile değiştirilemeyecek” hiç bir madde yoktur.

 

Hasanoğlan Köy Enstitüsü öğrencileri kendi okullarını kendi imkanları ile inşa ediyor. 1941