Akademik Destek Programı

akademikidea® ,

  • Ankara’daki bir devlet üniversitesinin Fen, Eğitim, ya da Mühendislik Fakülteleri’nin birinde kayıtlı,
  • başarısızlık sebebiyle dönem veya sınıf kaybetmemiş,
  • ekonomik durumu itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyan,
  • Kredi ve Yurtlar Kurumu hariç olmak üzere vakıf, dernek, sendika, meslek kuruluşu ve benzeri kurum ve kuruluşlardan herhangi bir maddi destek almayan

öğrencilere, topluluk üyelerinin kendi uzmanlık alanlarında sunduğu, ücretsiz

  • özel ders, ve
  • yönderlik

hizmetleri biçiminde, akademikidea®  Akademik Destek Yönetmeliği‘nde belirtilen usûl ve esaslara göre,  akademik destek sağlamaktadır.

 akademikidea® ‘nın vereceği özel ders ve yönderlik hizmetlerinin içeriği, Akademik Destek Talep Formu ile derlenen talepler doğrultusunda belirlenir ve her akademik yarıyıl başında Akademik Destek Programı ‘ında ilan edilir.