çevrim-içi belge yayınlama ve erişim ortamına hoş geldiniz.

Bu ortamda, akademikidea Topluluğu üyelerinin  çevrim içi telif-derleme-çeviri yapıtlarına ya da Türkçe’ye çevrilmeye değer buldukları açık erişimli kitap, makale, bildiri ve benzeri belgeleri bulacaksınız. 
    •  Erişim sağlanan yabancı yazarlı yapıtlar genellikle uluslararası arşivlerden indirilebilir nitelikte  ve telif hakkı kamuya ait olanlar arasından seçilmektedir. Yazarı  akademikidea Topluluğu üyesi olan belgelerin ise yalnızca çevrim-içi yayın hakkı  akademikidea®|akitap‘a ait olup, diğer tüm telif hakları yazarın kendisine aittir.
   •  aders kapsamında açılan derslerin temel kaynakları arasındaki  akademikidea®|akitap yayınları, çevrim-içi yayınlananlardan farklı olarak, okuyucunun kendi kendine öğrenmesini kolaylaştıracak etkileşimli okuma, alıştırma, geri bildirimli sınav, yazarıyla ve diğer okuyucularla ders içi iletişim gibi özellikler içerir.
 •   Çevrim-içi yayınlanan akitap belge okuyucuları, diğer okuyucu ve yazarlarla asohbet ortamındaki söz konusu yayına ilişkin yazarı tarafından başlatılan inceleme yazılarına belge etiketinin sağındaki simgesini tıklayarak ve yorum ekleyerek etkileşim içinde bulunabileceği gibi, aynı zamanda belgelerin yazarları tarafından en son güncellenmiş biçimini okuma,  aradığı bir kavram için basılı kitaplardaki gibi bir dizine bakmak yerine, köprülenmiş sözcükler yoluyla belge içinde dolaşarak ya da  akademikidea Topluluğu‘nun sürekli projelerinden biri olan  kavramsal sözlük “bilimce” yoluyla ayrıntılı açıklamalara, diğer kaynaklara ve çoklu-ortam içeriklerine çabucak ulaşma gibi çevrim-içi olmanın sağladığı üstünlüklerden yararlanır. 
•    Sayfaları numaralandırılmamış çevrim-içi bir akademikidea®|akitap yayınına atıf, 
           Wald, Abraham(1942) İstatistiksel Çıkarım İlkeleri Üzerine, Türkçesi: Mustafa Y. Ata, Ankara: 
                  a-kitap.akademikidea®, http://www.akademikidea.org/a-kitap/…., (tarih)’inde erişildi.
biçiminde yapılabilir.

Kütüphane

Konular

Felsefe      Fizik        İstatistik         Matematik        Tarih


Felsefe


Hacking, Ian (2006) The Emergence of Probability: A Philosophical Study of Early Ideas about Probability, Induction and Statistical Inference, Cambridge University Press.
Yıldırım, Cemal (2010) Bilim Felsefesi Üzerine Seçme Yazılar, a-kitap.akademikidea


Fizikİstatistik


Adhikari, Ani – DeNero, John (2017) Computational and Inferential Thinking – The Foundations of Data Science
Ata, Mustafa Y.(ed.) (2016) İstatistiksel Danışmanlık Üzerine Seçme Yazılar, a-kitap.akademikidea  
Ata, Mustafa Y. (2019) EDA ile in vivo deney tasarımı, a-kitap.akademikidea  
Ata, Mustafa Y. (2018) R ile Monte Carlo Sanal Deney Programlama, a-kitap.akademikidea 
Ata, Mustafa Y. (2019) Zaman Dizileri: Modelleme ve Kestirim, a-kitap.akademikidea 
Quetelet, M. Adolphe (1842) A Treatise on Man and the Developement of His Faculties
Salsburg,  David S. (2017) Errors, Blunders, and Lies: How to Tell the Difference, CRC Press Taylor & Francis.
Wald, Abraham (1942) İstatistiksel Çıkarım İlkeleri Üzerine, a-kitap.akademikidea 


MatematikTarih


Sprat, Thomas (1734) The History of the Royal Society of London
Wells, H.G. (1903) Mankind in the Making
Wells, H.G. (1920) The Outline of History: Being a Plain History of Life and Mankind