Euler Özdeşliği

Matematiğin 5 temel sabit sayısı olan 0, 1, π=3,141592653…., e=2,718281828…., ve
\(i=\sqrt { – 1} \) sayılarının bir araya getirildiği ve  toplama, çarpma ve üs alma işlemlerinin yalnızca bir kere kullanıldığı İsviçreli matematikçi Leonhard Euler(1707-1783)’ın

$$e^{i\pi}+1=0…………………………………………………(1)$$ özdeşliği, matematiğin güzelliğini sergileyen en güzel örneklerden biridir.

Euler özdeşliğini elde etmek için önce \(e\) sayısı ve \(e^z\) üstel işlevini tanımlayacak ve ardından işlevlerin seri açılımlarından yararlanacağız.

Euler(1748)’den sonra \(e\) ile gösterilen ve Jacob Bernoulli(1683)’yi   $$e=\lim _{n\to \infty }\left(1+{\frac {1}{n}}\right)^{n}………………………………………….(2)$$ sayısına götüren sürekli bileşik faiz sorununda olduğu gibi bir büyüklüğün mevcut değerine orantılı bir hızda artması ya da azalması, $$e = x = 2,718281828….$$ değeri,

$$\int\limits_1^x {\frac{1}{t}dt} $$

denkleminin çözümü olmak üzere,

$$e^z………………………………………………………..(3)$$

üstel işlevi ile gösterilir. Üstel işlev hesabı üzerine çalışmalar daha sonra 1697’da Johann Bernoulli ile devam etti.

Jacob Bernoulli’nin \(e\) sayısına nasıl ulaştığını görmek için, yıllık enflasyonun %100’den yüksek olduğu ancak vadeli hesaplara uygulanabilecek yıllık faiz oranının da %100’le sınırlandırıldığı bir ortamda rekabet eden bankaların müşteri çekmek için vade sürelerini kısaltmaktan başka seçeneklerinin bulunmadığını düşünelim. Bu durumda 1₺’lık vadeli hesap açan birisinin yıl sonuna kadar hesabından hiç para çekmemesi durumunda seçmiş olduğu vade sürelerine göre yıl sonunda hesabındaki miktarlar aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibi olurdu.

Vade Vade Sonlarında Yıl Sonunda
12 ay \((1+\frac {1}{1})\times 1₺ =2₺\) \(2₺\)
6 ay \((1+\frac {1}{2})\times 1₺ =1,5₺\) \((1+\frac {1}{2})^2\times 1₺ =2,25₺\)
3 ay \((1+\frac {1}{4})\times 1₺ =1,25₺\) \((1+\frac {1}{4})^4\times 1₺ =2,44₺\)
1 ay \((1+\frac {1}{12})\times 1₺ =1,0833₺\) \((1+\frac {1}{12})^{12}\times 1₺ =2,613₺\)
1 gün \((1+\frac {1}{365})\times 1₺ =1,00027₺\) \((1+\frac {1}{365})^{365}\times 1₺ =2,715₺\)
Sonsuz kısa vade süresinde yukarıdaki örnek için bileşik faiz uygulanması durumunda 1₺ sının yıl sonunda ulaşabileceği üst sınırın matematiksel tümevarım yoluyla (1)’de tanımlanan \(e\) sayısı olacağı kolayca görülecektir.
\(\pi\) ve \(\sqrt 2\) gibi \(e\) sayısı da irrasyonel sayılardır ve hesaplama yolu ile haneleri tüketilemez. \(e\) sayısı için yaklaşık bir değer elde etmek için \(e^z\) işlevinin,  $${e^z} = \sum\limits_{n = 0}^\infty {\frac{{{z^n}}}{{n!}}} ……………………………………………….(4)$$ biçimindeki Maclaurin serisine açılımından yararlanabiliriz. Örneğin (4) deki sonsuz serinin ilk 5 terimine göre \(e\)’nin yaklaşık değeri, $$e = {e^1} \approx \frac{{{1^0}}}{{0!}} + \frac{{{1^1}}}{{1!}} + \frac{{{1^2}}}{{2!}} + \frac{{{1^3}}}{{3!}} + \frac{{{1^4}}}{{4!}} = \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{{24}} = {\rm{2}}{\rm{,708\bar 3}}$$olarak elde edilir.
Euler özdeşliğindeki \({\rm{sin}}(z)\) ve \({\rm{cos}}(z)\) işlevlerinin, sırasıyla$${\rm{sin}}(z) = \sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac{{{{( – 1)}^{n – 1}}}}{{(2n – 1)!}}{z^{2n – 1}}} ……………………………………(5)$$ve$${\rm{cos}}(z) = \sum\limits_{n = 0}^\infty {\frac{{{{( – 1)}^n}}}{{(2n)!}}{z^{2n}}} ………………………………………(6) $$biçiminde tanımlanan sonsuz seri açılımlarının, $${\rm{sin}}(z) = \frac{{{z}}}{{1!}} – \frac{{{z^3}}}{{3!}} + \frac{{{z^5}}}{{5!}} – \frac{{{z^7}}}{{7!}} + \cdots …………………………….(7)$$ve $${\rm{cos}}(z) = \frac{{{1}}}{{0!}} – \frac{{{z^2}}}{{2!}} + \frac{{{z^4}}}{{4!}} – \frac{{{z^6}}}{{6!}} + \cdots…………………………….(8)$$biçimindeki ilk 4 terimini toplarsak,$${\rm{sin}}(z) + {\rm{cos}}(z) = 1 + z -\frac{{{z^2}}}{{2!}}- \frac{{{z^3}}}{{3!}} + \frac{{{z^4}}}{{4!}} + \frac{{{z^5}}}{{5!}} – \frac{{{z^6}}}{{6!}} – \frac{{{z^7}}}{{7!}} +\cdots……(9)$$elde edilir.
Üstel işlevin (4) deki sonsuz seriye açılımındaki ilk 8 terimi içeren$${e^z} = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{{{z^2}}}{{2!}} + \frac{{{z^3}}}{{3!}} + \frac{{{z^4}}}{{4!}} + \frac{{{z^5}}}{{5!}} + \frac{{{z^6}}}{{6!}} + \frac{{{z^7}}}{{7!}} + \cdots …………..(10)$$ile sinüs ve cosinüs işlevlerinin yine 8 terimli (9) daki toplamı arasında terimlerin aynı olmasına dayalı bir benzerlik hemen göze çarpıyor.
(9) ve (10) arasındaki bu benzerliği bir denkliğe dönüştürmek (10)’daki kimi terimlerin işaretini (9)’daki karşılıklarınınki ile örtüşecek biçimde eksilere dönüştürecek matematiğin sihirli değneklerinden birini kullanmamız gerekecek. Bu sihirli değnek, karesi -1 olan ve $$i=\sqrt {-1}$$biçiminde tanımlanan sanal sayı.
Şimdi bu sihirli değneği, (10)’a değdirerek önce tüm \(z\)’leri $$e^{ix} = 1 + \frac{{{ix}}}{{1!}} + \frac{{{(ix)^2}}}{{2!}} + \frac{{{(ix)^3}}}{{3!}} + \frac{{{(ix)^4}}}{{4!}} + \frac{{{(ix)^5}}}{{5!}} + \frac{{{(ix)^6}}}{{6!}} + \frac{{{(ix)^7}}}{{7!}} + \cdots(11)$$biçiminde \(ix\)’lere dönüştürelim ve sonra da \(i\)’ye göre, $$e^{ix} = 1 + \frac{{{ix}}}{{1!}} – \frac{{{x^2}}}{{2!}} – \frac{{{ix^3}}}{{3!}} + \frac{{{x^4}}}{{4!}} + \frac{{{ix^5}}}{{5!}} – \frac{{{x^6}}}{{6!}} – \frac{{{ix^7}}}{{7!}} + \cdots……………….(12)$$ biçiminde sadeleştirelim.
Eğer (12)’deki sanal sayı içeren terimler \(i\) ortak çarpanı ile,$$e^{ix} = 1 – \frac{{{x^2}}}{{2!}} + \frac{{{x^4}}}{{4!}} – \frac{{{x^6}}}{{6!}} + \cdots + i\left( {\frac{{{x}}}{{1!}}  – \frac{{{x^3}}}{{3!}}  + \frac{{{x^5}}}{{5!}} – \frac{{{x^7}}}{{7!}} + \cdots}\right)…………(13)$$biçiminde bir araya getirilirse, (7) ve (8)’den, $$e^{ix} = {\rm{cos}}(x) + i{\rm{sin}}(x)………………………………………….(14)$$biçimindeki Euler denklemi elde edilir ve (1)’deki Euler özdeşliğinin \(x=\pi\) için (14)’ün özel bir durumu olduğu kolayca görülür.

 

Kaynaklar

Boyer, Carl B. – Merzbach, Uta C.(2011) A History of Mathematics, Third Edition, Wiley. s:419.
 Coolman, Robert(2015) Euler’s Identity: ‘The Most Beautiful Equation’, LiveScience.
Jacob Bernoulli(1683) Quæstiones nonnullæ de usuris, cum solutione problematis de sorte alearum, propositi in Ephem. Gall. A. s:222.
Leonard Euler(1748) Introductio in analysin infinitorum, Tomi Primi, Caput VII. s:128.
 e (Euler’s Number)Euler’s Identitye to the pi i for dummies
Intuitive Understanding Of Euler’s Formula

Bir yorum yapın