Kaynaklar

Grant,Edward(1983) Orta Çağda Fizik Bilimleri, Verso.

Grünberg, Teo(2016) Bilim Felsefesi, Anadolu Üniversitesi.

Harré, Rom(1994) Büyük Bilimsel Deneyler, TÜBİTAK.

Yıldırım, Cemal (2010) Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi.

Westfall, R.(1994) Modern Bilimin Oluşumu, TÜBİTAK.


Last modified: Sunday, 26 February 2017, 12:25 AM