Topluluk İlkeleri

Gerçek, onu arayanların buluştuğu yerdedir.”

 

akademikidea® Topluluğu üyeleri,

 • genel kabul görmüş, ancak doğrudan kendilerinin sorunlu buldukları, doğal-toplumsal ve evrensel gerçekleri baştan yadsımadan,
 • insanoğlunu diğer canlılardan çok daha yukarılarda bir konuma getiren bugüne kadar kendisinin keşfetmiş olduğu erdemlere sonuna kadar bağlı kalarak,
 • alt ve üst diğer toplulukların gerçeklerine her zaman saygılı,
 • doğanın ve toplumların şimdiki denge noktalarını belirleyen gerçeklerin hiçbiri arasında ayırım yapmadan,
 • şimdilik doğru kabul edilen fiziksel ve toplumsal gerçekleri sorgulamada hiç bir kısıt tanımadan,
 • insanın da bir parçası olduğu doğanın dengesini bugün olduğundan daha yüksek bir noktaya getirecek düşünce ve fikirler üretir,
 • bu düşünce ve fikirleri isteyen herkesle özgürce paylaşır, ama
 • bu düşünce ve fikirlerin, her zaman yeniden sorgulanarak değişebileceğinin bilincinde olarak, topluluk üyelerinin kendileri dahil hiç bir topluluk ya da bireyin özel gerçekleri olması yönünde her hangi bir düşünce ve eylem içinde bulunmazlar.

Bu ilkelerin bir gereği olarak topluluk,

 • kendi içinde ve dışındaki, hiçbir kişi ya da toplulukla maddi bir ilişki içine girmez.

Bu nedenle,

 • topluluğun sanal ortamdaki varlığını sürdürebilmesi için sunucu kiralama ve benzeri giderler için,  kurucu üyenin baştan sağladığı, ve sorumluluğu sonradan üstlenecek yönetici üyenin sürdüreceği, sözünü etmeye bile değmeyecek bir maddi katkı dışında, doğrudan gelir getirecek bir eylemde bulunmadığı gibi, verdiği hizmetlerin gerektirdiği harcamalar için üyelerinden aidat adı altında bile olsa her hangi nakdi bir gelir elde etmez.
 • Verilen hizmetlerin tümü, kendi kazma ve küreklerini kullanıp alın teri dökerek köylerine su getiren köylüler gibi imece yolu ile yerine getirilir.

İlgili Yazılar

Saat Kaç?