Temel Amaç, Değerler ve İlkeler

Gerçek, onu arayanların buluştuğu yerdedir.”

 

akademikidea® Topluluğubaşarılı Yüksek Öğrenim öğrencilerini;

 • burs ve ayni yardım şeklinde maddi destek ve
 • ihtiyaç duyacakları konularda
  • mentorluk-danışmanlık hizmetleri, ve
  • mini kurs-seminer-konferans-panel-çalıştay gibi etkinliklerle akademik destek vererek

donanımlı ve  yüksek ahlâki değerlere sahip  birer akademisyen olmaya  özendirecek faaliyetlerde bulunmak için, çekirdeğini deneyimli akademisyenlerin oluşturduğu, bir imece topluluğudur.

Temel değerleri, dürüstlük ve adalet olan topluluğun üyeleri,

 • maruz kalmaktan hoşlanmayacağı bir davranışta bulunmaz,
 • topluluğun ortak fikir ve görüşlerinin özgürce oluşması için elinden geleni yapar,
 • uzmanlık bilgisine dayalı fikir ve görüşlerini oluştururken, bilimin ışığı dışında hiç bir etkenle güdülenmez; bilimsel temeli olmayan öznel seçimlerini ve inançlarını, uzmanlık bilgisine dayalı nesnel fikir ve görüşlerinden ayrı tutar,
 • çıkar çatışmalarının tarafı olmaz,
 • sahip olduğu bilgi ve becerileri edinmek isteyen gençlere, maddi bir karşılık beklemeden aktarmayı, bu bilgi ve becerilerin asıl kaynaklarına olan bir vefa borcu olarak algılar,
 • Bilgi ve becerilerin, açık paylaşımla, daha güvenilir nitelik kazanarak artacağına  inanır,
 • evrensel ahlâki değer ve ilkelerden ödün vermez.

 

İlgili Yazılar

Saat Kaç?